• Δευτ. - Παρ.  8:00 - 14:30 | Σάββατο: 8:00 - 14:00 Καλέστε μας: (+30) 210 6912900

Κατάψυξη ωαρίων - Φύλαξη γονιμότητας

Το 1986 γεννήθηκε το πρώτο παιδί που προήλθε από κατάψυξη / απόψυξη ωαρίου και εν συνεχεία γονιμοποίησής του σε εργαστήριο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ωστόσο παρόλη την μεγάλη σημασία του επιστημονικού αυτού επιτεύγματος, το ποσοστό επιτυχίας ήταν τόσο χαμηλό που η κατάψυξη ωαρίων στην καθημερινή πράξη ήταν απαγορευτική.

Από το 1986 μέχρι σήμερα ο αριθμός των γεννήσεων από κρυοσυντηρημένα ωάρια αυξάνεται ραγδαία λόγω των μεγάλων βημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της κρυοβιολογίας σε συνδυασμό με την εξωσωματική γονιμποποίηση. Συγκεκριμένα, τρία τεχνολογικά επιτεύγματα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (η μικρογονιμοποίηση, τα νέας τεχνολογίας κρυοπροστατευτικά υλικά και η τεχνική της υαλοποίησης- vitrification) έχουν αλλάξει τα έως τώρα δεδομένα. Πλέον νέες γυναίκες με κρυοσυντηρημένα ωάρια έχουν περίπου τις ίδιες πιθανότητες για επίτευξη κύησης σε σχέση με τις αντίστοιχες που υποβάλλονται σε συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της υαλοποίησης τόσο ωαρίων όσο και εμβρύων. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της υαλοποίησης περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση υψηλής συγκέντρωσης κρυοσυντηρητικού υλικού και την απότομη ψύξη των ωαρίων με ρυθμό που ξεπερνά τους 20.000 0C/min.

Το πλεονέκτημα που προσφέρει η υαλοποίηση είναι ότι αποφεύγεται ο σχηματισμός καταστροφικών ενδοκυτταρικών κρυστάλλων εφόσον το κύτταρο αφυδατώνεται πριν καταψυχθεί.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υψίστης σημασίας για την επιβίωση και γονιμοποίηση των ωαρίων μετά από κατάψυξη είναι η ποιότητά τους πριν την κατάψυξη. Εάν η ποιότητα των ωαρίων (που σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την ηλικία της γυναίκας) είναι καλή τότε το ποσοστό επιβίωσης μετά την απόψυξη μπορεί να φτάνει και το 96%, το αντίστοιχο ποσοστό γονιμοποίησής τους το 80%, ενώ το ποσοστό κλινικών κυήσεων το 37.5 % ανά κύκλο.

Με άλλα λόγια, τα ποσοστά επιτυχίας δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα των συμβατικών κύκλων με «φρέσκα» ωάρια. Επομένως, τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρατηρούνται σε γυναίκες μικρής ηλικίας με καλής ποιότητας ωάρια ενώ σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (>40 ετών) τα ποσοστά μειώνονται δραματικά λόγω της αναμενόμενης χαμηλής ποιότητας των ωαρίων.\

Σε περιπτώσεις που μία γυναίκα επιλέγει να καταψύξει τα ωάριά της είναι πολύ σημαντική η σωστή ενημέρωσή της.

Αξίζει να αναφερθούν μερικές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE):

  • Σύμφωνα με την τελευταία βιβλιογραφία αναμένουμε να γεννηθεί ένα παιδί από περίπου 20-25 κατεψυγμένα ωάρια σε γυναίκες μικρότερες των 36 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστούν περισσότερες από μία προσπάθειες διέγερσης των ωοθηκών και ωοληψίες για την συλλογή των αντίστοιχων ωαρίων.

  • Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για κατάψυξη των ωαρίων τους για το μέλλον θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί είναι μέσω της φυσικής σύλληψης σε όσο το δυνατό μικρότερη ηλικία ενώ οι ειδικοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί να μην δημιουργούν υπέρμετρες ελπίδες σχετικά με την κρυοσυντήρηση των ωαρίων. Η φύλαξη γονιμότητας πρέπει να παρουσιάζεται σαν μία επιπλέον επιλογή για τις γυναίκες που χρειάζονται πρόσθετο χρόνο και αυξάνει τις πιθανότητες για την απόκτηση παιδιού αλλά δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

  • Παρόλο που η κρυοσυντήρηση των ωαρίων δεν συστήνεται σε γυναίκες άνω των 38 ετών σε εξαιρετικές περιπτώσεις oπου το απόθεμα των ωοθηκών είναι επαρκές θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

  • Η μέθοδος του vitrification των ωαρίων δεν θεωρείται πλέον πειραματική ενώ μελέτες σε έμβρυα που προέρχονται από κρυοσυντηρημένα ωάρια δεν φαίνεται να εμφανίζουν ανωμαλίες. Ωστόσο, η μέθοδος θεωρείται σχετικά καινούργια και μεγάλες μελέτες σε παιδιά που γεννιούνται από κρυοσυντηρημένα ωάρια είναι απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια της μεθόδου.

Σήμερα, οι περιπτώσεις που συμβουλεύουμε την κατάψυξη των ωαρίων μιας γυναίκας είναι:

  • Σε περίπτωση εμφάνισης όγκου όπου η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε χημειο/ακτινο θεραπεία η φύλαξη των ωαρίων αποτελεί την μέθοδο εκλογής. Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων είναι απαραίτητη για την μελλοντική φύλαξη της γονιμότητας της γυναίκας διότι η χημειο/ακτινο θεραπεία επιδρά ποιοτικά και ποσοτικά στα ωοθηκικά αποθέματα των ωαρίων

  • Σε περίπτωση που για ηθικούς λόγους η γυναίκα δεν επιθυμεί ή ο νόμος απαγορεύει την κρυοσυντήρηση των εμβρύων της. (** Στην Ιταλία από το 2004 μέχρι το 2009 ο νόμος απαγόρευε την γονιμοποίηση περισσοτέρων των τριών ωαρίων και  κατάψυξη των εμβρύων. Επομένως, η εναλλακτική λύση ήταν η επιλογή και η κατάψυξη των καταλληλότερων ωαρίων. Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει προς το παρών, τόσο την κατάψυξη ωαρίων όσο και εμβρύων)

  • Σε περίπτωση που μία νέα γυναίκα θέλει για διάφορους λόγους να διαφυλάξει για το μέλλον την αναπαραγωγική της ικανότητα. Κοινωνικές, μορφωτικές και οικονομικές πιέσεις συχνά οδηγούν τις γυναίκες στην αναβολή δημιουργίας οικογένειας ακόμα και μέχρι τα σαράντα τους έτη. Σε αυτήν την ηλικία όμως τα ποσοστά επιτυχίας τόσο in vivo όσο και in vitro είναι πιο χαμηλά ενώ υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο αποβολής σε περίπτωση κύησης.

Επομένως, καταψύχοντας τα ωάρια μιας γυναίκας στα τριάντα της έτη διατηρείς την «γονιμότητά της παγωμένη στο χρόνο» μέχρι η ίδια να επιλέξει να κάνει παιδιά με τον κατάλληλο σύζυγο. Η κατάψυξη ωαρίων για κοινωνικούς λόγους (social freezing) έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Η Μονάδα

Στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, η οποία είναι εγκατεστημένη σε ειδικούς χώρους του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, εφαρμόζουμε τις νέες εξελίξεις με την διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας και την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών μας.

Επικοινωνία

Εξατομικεύουμε την αντιμετώπιση κάθε ζευγαριού

  • Γ. Αναστασίου 8, 11524 - Αθήνα (όπισθεν Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ)
  • (+30) 210 6912900
  • info@fertility.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ - Παρ.:  8:00π.μ. - 14.30μ.μ. | Σάββατο: 8:00π.μ. - 14.00μ.μ.

tuv logo

certicicate treatmentwhereivf

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας όταν το χρησιμοποιείτε. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ουσιαστική λειτουργία αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη οριστεί. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk